Svetski dan voda

Svetski dan voda obeležava se svake godine 22. marta. Taj dan je usvojen rezolucijom UN-a u decembru 1992. godine. Već od 1993. godine ovaj dan je počeo da se obeležava i vremenom značaj ovog dana je počeo da raste.

Ovim danom Ujedinjene Nacije žele da podsete na važnost zaštite voda i na nedostatak vode za piće u mnogim krajevima sveta. Takođe od 2005. do 2015. se obeležava decenija voda tako da Svetski dan voda ima poseban značaj tokom ovih godina.

U Srbiji se takođe obeležava svetski dan voda brojnim manifestacijama.

Izvor: http://www.srpskavoda.com/
Počinje: 22.03.2011.

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (0)]

Close