UVOD - Umesto istorijata pripreme vode

Verovatno prvi zapis o pripremi vode za upotrebu potiče čak iz vremena 2000.godina pre nove ere. Prema Baker, N., M. (The Quest For Pure Water, American Water Works Association 1948) u Susruta Samhita, tradicionalnom sanskritskom medicinskom učenju, nalazi se i rečenica:
"Prljava voda se može pročistiti ključanjem iznad vatre, zagrevanjem na Suncu, ili potapanjem zagrejanog gvožđa u nju, ili se može pročistiti filtriranjem kroz pesak i šljunak sa naknadnim hlađenjem"
koja se može smatrati prvim pisanim opisom postupka prečišćavanja vode.

Prvi poznati primer uređaja za bistrenje vode potiče iz vremena 1500.godina pre nove ere sa zida egipatske grobnice.

Prvo pominjanje hemijske pripreme vode nalazi se u Bibliji : Mojsijeva pesma u hvalu. Gorka se voda pretvori u slatku (Glava 15), 1335.godina pre nove ere:
"22. Potom krenu Mojsije sinove Izrailjeve od Mora Crvenoga, i pođeše u pustinju Sur; i tri dana išavši po pustinji ne nađoše vode.
23. Odande dođoše u Meru, ali ne mogaše piti vode u Meru, jer bješe gorka; otuda se pozva mjesto Mera.
24. Tada stade narod vikati na Mojsija govoreći: šta ćemo piti?
25. I Mojsije zavapi ka Gospodu, a Gospod mu pokaza drvo, te ga metnu u vodu, i voda posta slatka. Ondje mu dade uredbu i zakon, i ondje ga okuša."


Ovaj primer predstavlja prvu "primenu" prirodnih jonskih izmenjivača.

Dozvoljeno je preuzimanje ovog i drugih materijala sa Web sajta, pod uslovom
da SrpskaVoda.com navedete kao izvor.