Izvoz?

Sva roba koja se izvozi iz carinskog podrucja Srbije i Crne Gore (Sluzbeni list SRJ, Br.25/2001) razvrstava se na sledece rezime izvoza:
- slobodan izvoz (LB)
- izvoz na osnovu dozvole (D)
- izvoz na osnovu kvote, koja se utvrdjuje po kolicini (Kk) odnosno po vrednosti (Kv).

Vecina roba koja se izvozi je na LB rezimu jer spoljnotrgovinska politika nase zemlje nastoji da stimulise izvoz. Zahtev za izdavanje izvozne dozvole upucuje se nadleznom ministarstvu.

Na internet prezentaciji http://www.carinskatarifa.com pored pregleda najnovijih propisa u spoljnotrgovinskom poslovanju nalaze se i informacije o: carinskim tarifama kod nas i u svetu, carinskim postupcima i procedurama, sistemima uskladjivanja sa propisima Evropske Unije i ratifikovanim sporazumima Republika Srbije sa drugim zemljama.

Na internet prezentaciji carinske unije pri evropskoj komisiji http://mkaccdb.eu.int/ mozete promaci sve podatke o ekonomiji zemalja EZ, carinskim i vancarinskim barijerama za izvoz i uvoz proizvoda za sve zemlje sveta.

Za informacije o tr�i�tima zemalja Evropske unije http://publications.eu.int/index_en.html
Na internet stranici Ameri�ke Agencije za izvoz mozete dobiti korisne podatke o uvozu/izvozu prema odredjenim grupama proizvoda i ukupnom uvozu/izvozu za gotovo sve zemlje sveta - http://www.export.gov/tradestatistics.html

Baza podataka je dostupna na internet prezentaciji Agencije - http://www.siepa.sr.gov.yu/srp/index.html i pristup je potpuno besplatan. Sadr�i preko 200 izvora informacija koji su grupisani po mnogobrojnim temama.

Izvor: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije 2005.

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (0)]

Close