Izvoz?

Sva roba koja se izvozi iz carinskog podrucja Srbije i Crne Gore (Sluzbeni list SRJ, Br.25/2001) raz...

Poslovanje sa EU

"Carinski zakon EU" je osnovni pravni akt kojim se ostvaruje carinska politika Evropske unije. On sa...