Kiselost (pH)

Tečnosti sa pH vrednosti između 0 i 7 su kisele, dok one preko 7 su alkalne. Mineralne vode bi trebale biti neutralne koliko je moguće (pH vrednost približna 7). Viskoka kiselost u dužem periodu može oštetiti zube. Dodavanjem CO2 povećava se kiselost.

pH je izmeren kao koncentracija Hidrogenovih jona (H+) u rastvoru. Matematički izraženo: pH = -log10(H+).

Institut za zaštitu zdravlja Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut" propisuje pH vrednost voda između 6,8 i 8,5 .

NAPOMENA

Ovaj opis može dati samo opšti pregled ovih minerala i njihov mogući efekat na ljudsko telo. On nikako neće i ne sme zameniti doktora. Ukoliko ste nesigurni u vezi nekih aspekata, ili se ne osećate dobro, molimo Vas da potražite profesionalnu pomoć.

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (0)]

Close