Flor (F-)

Flor je neophodan za rast kostiju i zuba. Zubi sa florom su manje podložni karijesu (mnoge zubne paste sadrže flor). Koristi se zajedno sa Kalcijumom (Ca++) i Vitaminom D u lečenju osteoporoze.

Sa druge strane, flor je visoko reaktivan i trebao bi se pažljivo uzimati.

Preporučena dnevna upotreba

Preporučena maksimalna dnevna doza u zavisnosti od uzrasta:
Godine ... Žene ; Muškarci
---------------------------------
00-06 mes 0.01 ; 0.01 mg
06-12 mes 0.5 ; 0.5 mg
01-03 god 0.7 ; 0.7 mg
04-08 god 1.1 ; 1.1 mg
09-13 god 2.0 ; 2.0 mg
14-18 god 2.9 ; 3.2 mg
> 19 god. 3.1 ; 3.8 mg

Prezasićenost Flor-a

Previše flora boji zube i ako se uzima duži vremenski period (godinama) može voditi do promene u koštanoj strukturi.

Mnoge paste za zube sadrže flor za održavanje zdravlja zoba. To takođe može voditi do prezasićenosti florom.

NAPOMENA

Ovaj opis može dati samo opšti pregled ovih minerala i njihov mogući efekat na ljudsko telo. On nikako neće i ne sme zameniti doktora. Ukoliko ste nesigurni u vezi nekih aspekata, ili se ne osećate dobro, molimo Vas da potražite profesionalnu pomoć.

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (0)]

Close