Aluminijum (Al)

Aluminijum je poznat kao najlakši metal korišćen u industriji.

Postoji mnogo diskusija da li aluminijum prouzrokuje Altzhajmerovu bolest. Svetska zdravstvena organizacija 1997.godine nije našla dokaze da aluminijum ugrožava zdravstveno stanje ljudi koji mu nisu izloženi na svom radnom mestu.

Institut za zaštitu zdravlja Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut" propisuje maksimalno dopuštenu koncentraciju aluminijuma do 0.05 mg/l.

NAPOMENA

Ovaj opis može dati samo opšti pregled ovih minerala i njihov mogući efekat na ljudsko telo. On nikako neće i ne sme zameniti doktora. Ukoliko ste nesigurni u vezi nekih aspekata, ili se ne osećate dobro, molimo Vas da potražite profesionalnu pomoć.

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (0)]

Close