Silicijum (SiO2)

Silicijum je jedan od prirodnih sredstava za čišćenje. Takođe pomaže izgradnji kostiju, hrskavice, povezivanju tkiva i zuba.

NAPOMENA

Ovaj opis može dati samo opšti pregled ovih minerala i njihov mogući efekat na ljudsko telo. On nikako neće i ne sme zameniti doktora. Ukoliko ste nesigurni u vezi nekih aspekata, ili se ne osećate dobro, molimo Vas da potražite profesionalnu pomoć.

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (0)]

Close