Arsen (As)

Arsen je metal sive boje koji se obično kombinuje sa drugim elementima kao što su hlor, kiseonik, sumpor koji formiraju neorganski arsen kao i sa vodonikom i ugljenikom koji formiraju organski arsen.

Prezasićenost Arsen-a

Arsen je dobro poznat otrov koji može dovesti do smrti. Takođe može dovesti i do raka kože i pluća. U ranijim vremenima, kontakt sa farbom koja je proizvedena od arsena je dovodila do sporog trovanja koje traje godinama.

Efekti uzimanja arsena mogu biti mučnina, povraćanje i bol u digestivnom traktu, smanjenu proizvodnju krvnih ćelija i oštećenja krvnih sudova i abnormalnog funkcionisanja srca, nerava, bubrega i jetre.

Takođe i sam dodir sa kožom može dovesti do opekotina, svraba kože i osipa.

NAPOMENA

Ovaj opis može dati samo opšti pregled ovih minerala i njihov mogući efekat na ljudsko telo. On nikako neće i ne sme zameniti doktora. Ukoliko ste nesigurni u vezi nekih aspekata, ili se ne osećate dobro, molimo Vas da potražite profesionalnu pomoć.

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (0)]

Close