Bor dioksid (BO2-)

Bor je potreban u vezi sa kalcijumom za izgradnju kostiju i uopšte u metabolizmu kostiju. Takođe pomaže da se spreči propadanje zuba, kao i za rast emajla zuba.

NAPOMENA

Ovaj opis može dati samo opšti pregled ovih minerala i njihov mogući efekat na ljudsko telo. On nikako neće i ne sme zameniti doktora. Ukoliko ste nesigurni u vezi nekih aspekata, ili se ne osećate dobro, molimo Vas da potražite profesionalnu pomoć.

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (0)]

Close