Hlor (Cl-)

Zajedno sa natrijumom hlor formira so, koja se koristi u našoj redovnoj ishrani. Dok je previše soli nezdravo, nedostatak iste može dovesti do niza poremećaja u našem organizmu.

Hlor i natrijum se koriste za održavanje osmotskog pritiska u ćelijama. Kao deo probavne kiseline u želucu, igra važnu ulogu u varenju.

Hlor se takođe koristi za prečišćavanje vode.

Preporučena dnevna upotreba

1700 mg - 5100 mg

Nedostatak Hlor -a

Nedostatak hlora može da dovede do gubitka želudačne kiseline, dijareje i u ekstremnim slučajevima poremećaja rasta.

NAPOMENA

Ovaj opis može dati samo opšti pregled ovih minerala i njihov mogući efekat na ljudsko telo. On nikako neće i ne sme zameniti doktora. Ukoliko ste nesigurni u vezi nekih aspekata, ili se ne osećate dobro, molimo Vas da potražite profesionalnu pomoć.

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (0)]

Close