Aluminijum (Al)

Aluminijum je poznat kao najlakši metal korišćen u industriji.

Amonijum (NH4+)

Arsen (As)

Arsen je metal sive boje koji se obično kombinuje sa drugim elementima kao što su hlor, kiseonik, ...

Bikarbonati (HCO3-)

Bikarbonati, Hidrogenkarbonati ili kiseli karbonati pomažu u održavanju ravnoteže kiseline u stom...

Bor dioksid (BO2-)

Bor je potreban u vezi sa kalcijumom za izgradnju kostiju i uopšte u metabolizmu kostiju.

Brom (Br-)

Cink (Zn++)

Cink se koristi za izgradnju DNK, centralnog koda naših ćelija.

Flor (F-)

Flor je neophodan za rast kostiju i zuba.