Turističke nedoumice u Srbiji

LEGENDE NISU DOVOLJNE
Iako su Srbi mitski narod po mentalitetu i veruju u legende više nego drugi, samo takvi „aduti“ za veću turističku promociju nisu dovoljni. To kao da ne shvataju neki turistički poslednici, a dve naredne manifestacije, „Smederevska jesen“ (od 3.do 9.septembra) i „Homoljski motivi“ (od 27.8.do 2. septembra), u prvi plan ističu baš legendarno mitske vrednosti i sadržaje.

Domaćini u Kučevu na propagandnim materijalima u predstavljaju priču „o legendi koja traje“, podsećajući da se u njihvom kraju „može ovajditi od ispiranja peskovitog taloga iz Peka u kome ima zlatnih škriljaca, pa i grumenja“!!!Dodaju međutim, da je opština jedna od najnerazvijenijih u Srbiji.(niko da se obogati od zlata) i kažu da će tokom nedeljne turističke fešte, cene homoljskog meda i sira biti kao i u – Beogradu!!!Pa što bi neko putovao skoro pet sati (u oba pravca iz Beograda), ako su medari i sirari sa „beogradskim cenovnicima“, recimo?
Ni sa Smederevcima nije bolje, jer podsećaju na tradiciju „berbe“ dugu 125 godina (!?) u slavu vina i grožđa, a u programu nude muzičke grupe i soliste uglavnimn iz Beograda, koje publika gleda na festivalima i priredbama u glavnom gradu. Ni u Smederevu ne obećavaju jeftinije vino i grožđe u dane tradicionalne vinogradarske svetkovine.I kad masovnija poseta izostane, nije potrebno tražiti razloge u „višoj sili“. Odgovori su u nezanimljivim sadržajima i programima...

Izvor: www.srpskavoda.com
Datum objavljivanja vesti: 17.08.2012.

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (0)]

Close