Minaqua

Hlor (Cl-) 308 mg/l

Kalcijum (Ca++) 25.54 mg/l

Kalijum (K+) 4.41 mg/l

Magnezijum (Mg++) 22.12 mg/l

Natrijum (Na+) 430 mg/l

Suvi ostatak (TDS) 1140 mg/l

Tvrdoća () 640.92 mg/l

Ugljendioksid (CO2) 4.95 mg/l

Zemlja poreka: Srbija
Mesto izvora: Fruškogorski izvori
Minaqua

Analiza:
2005-09-26 A.D. "BIO-EKOLOŠKI CENTAR" - Zrenjanin. Lab. No. L9772/05. No. W0128/05

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (0)]

Close