Zlatibor

Bikarbonati (HCO3-) 299 mg/l

Kalcijum (Ca++) 90.3 mg/l

Kalijum (K+) 0.49 mg/l

Kiselost (pH) 7.4 mg/l

Kiseonik (O2) 9.8 mg/l

Magnezijum (Mg++) 3.62 mg/l

Natrijum (Na+) 0.49 mg/l

Sumpor (SO4--) 5.8 mg/l

Suvi ostatak (TDS) 272 mg/l

Zemlja poreka: Srbija
Mesto izvora: Planina Zlatibor
Zlatibor

Analiza:
24.04.2006. Analiza izvršena u Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja - Beograd lab.br. 12-785

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (0)]

Close