Bistrica gazirana

Hlor (Cl-) 2,1 mg/l

Kalcijum (Ca++) 66,7 mg/l

Kalijum (K+) 0,877 mg/l

Magnezijum (Mg++) 42,8 mg/l

Sumpor (SO4--) 17,9 mg/l

Suvi ostatak (TDS) 319 mg/l

Ugljendioksid (CO2) min. 3000 mg/l

Zemlja poreka: Srbija
Mesto izvora: Gradac na Goliji
Bistrica gazirana

[Napišite komentar]   [Postojeći komentari (0)]

Close